Edicte de l' 11-11-2021 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Antoni March Nares i Sabrina Madeleine de Barros.

Fecha de publicación17 Noviembre 2021
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
17 de novembre del 2021
Núm. 119
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’11-11-2021 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els
Srs. Antoni March Nares i Sabrina Madeleine de Barros.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a La Massana, entre:
Antoni March Nares, ll d’Ernest i de Nativitat, divorciat, nascut a Andorra La Vella, el dia 21 de juny de 1973,
de nacionalitat andorrana, amb passaport núm. 0008467, resident a Arinsal, La Massana, amb domicili a
la carretera d’Arinsal, Conjunt Residencial Arinsal, escala A, 4-4, i,
Sabrina Madeleine De Barros, lla de Jean Joseph i de Monique Alice Marie, divorciada, nascuda a La-
xou, Meurte Et Moselle, França, el dia 11 de desembre de 1969, de nacionalitat francesa, amb DNI núm.
170554350796, resident a Gripport, Meurte Et Moselle, França, amb domicili a Chemin du Grand Pré, 2 bis.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 11 de novembre de 2021
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
11-16
14:11:12

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR