Edicte del 9 de juliol de 2014 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva.

 
EXTRACTO GRATUITO

Edicte

Per acord del Consell d’Administració del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, de data 9 de juliol de 2014, es fan pública l’adjudicació definitiva següent, import sense impostos indirectes inclosos:

Referència: YA/ 18267

Designació: Formació en administració de l’eina d’estadística ENIQ, per la gestió de la xarxa mòbil.

Forma d’adjudicació: Adjudicació directa

Àmbit geogràfic: Internacional

Modalitat de contractació: Ordinària

Tipus de contracte: Inicial

Identitat adjudicatari: ERICSSON ESPAÑA S.A.

Localització: Principat d’Andorra

Denominació partida pressupostària: 16300 Formació i perfeccionament

Termini d’execució: 3 jornades

Import: 12.000,00 €

Preu cert del contracte...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA