Edicte T.C. de 2-12-2021 per notificar l' aute a Massimo Almirall Noguerol i Lorrana Marques Moraes.

Fecha02 Diciembre 2021
Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Número de Gaceta129
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
9 de desembre del 2021
Núm. 129
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte T.C. de 2-12-2021 per noticar l’aute a Massimo Almirall Noguerol i Lorrana Marques Moraes.
Per aquest edicte es fa saber que en la causa núm. 6000136/2021 el Tribunal de Corts ha dictat aute en
data 22 de novembre de 2021, la part dispositiva de la qual diu així:
“Decideix
El Sobreseïment provisional de la causa núm. 6000136/2021 ns que Massimo Almirall Noguerol i Lorrana
Marques Moraes siguin haguts i puguin ser informats dels fets que porten causa”
I als efectes de noticació a Massimo Almirall Noguerol nascut el 14 de juny del 1996 a Barcelona (Espanya),
ll de Josep i de Montserrat, de nacionalitat espanyola i a Lorrana Marques Moraes, nascuda 12 d’octubre
del 1991 a Brasil, de nacionalitat brasilera, actualment, ambdós, en parador desconegut, es publica aquest
edicte a Andorra la Vella, 2 de desembre de 2021.
Canòlic Mingorance Cairat
La Magistrada del Tribunal
Esther Caubet Vilalta
La Secretariària
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-07
14:43:51

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR