Edicte T.C. del 20-6-2022 per notificar la sentència al Sr. Manuel Junior Torres Vilarasau.

Fecha20 Junio 2022
Fecha de publicación29 Junio 2022
JF20220621_09_20_18

Edicte

Edicte T.C. del 20-6-2022 per notificar la sentència al Sr. Manuel Junior Torres Vilarasau.

Per aquest edicte es fa saber que en la causa núm. 6000170/2021 el Tribunal de Corts ha dictat sentència en data 27 de maig de 2022, la part dispositiva de la qual diu així:

' Condemnar al denunciat Manuel Junior Torres Vilarasau, en rebel·lia processal, com a responsable penalment en el concepte d' autor d' una contravenció penal de lesions doloses, a la pena de vint (20) dies d' arrest nocturn condicional, amb igual termini de suspensió de l' execució de la pena, i al pagament de les despeses processals causades'

I als efectes de notificació a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR