Edicte T.C. de l' 1-7-2022 per notificar un aute als hereus del qui fou Daniel Wesley Allen.

Fecha de publicación06 Julio 2022
Fecha01 Julio 2022
Número de Gaceta81
JF20220630_14_14_56

Edicte

Edicte T.C. de l' 1-7-2022 per notificar un aute als hereus del qui fou Daniel Wesley Allen.

Per aquest edicte es fa saber que en el procediment de comis núm. 6000072/2020 seguit contra el qui fou Daniel Wesley Allen, el Tribunal de Corts ha dictat aute en data 29 de juny de 2022.

' Decidint, el comís en favor de l' Estat andorrà de l' import de 66.110,98 francs suïssos obrant al compte AD23 0001 0000 1024 0940 0100 de l' entitat Andbank obert sota la denominació numèrica LM70204, essent el seu inicial titular i beneficiari Daniel Wesley Allen i avui els seus legals hereus, juntament amb els interessos devengats.

Contra aquest Aute es pot interposar recurs d' apel·lació davant d' aquest Tribunal en el termini de quinze dies següents a la notificació

Notifiqui' s el present aute a les parts i al Ministeri Fiscal.

Això ho acorda, mana...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR