Edicte del TSJC del 17-12-2021 per notificar un aute a la Sra. Magdalena Esteve Estefanell.

Fecha17 Diciembre 2021
Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
JF20211222_09_05_41

Edicte

Edicte del TSJC del 17-12-2021 per notificar un aute a la Sra. Magdalena Esteve Estefanell.

Sra. Silvia Campi Areny, Secretària Judicial de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d' Andorra,

Faig saber

Que en el marc del recurs d' apel·lació registrat sota el número de rotlle TSJC 195/2021, interposat per la Sra. Magdalena Esteve Estefanell contra l' Aute dictat en data 11-03-2021 pel Tribunal Unipersonal de la secció civil de la Batllia, essent part apel.lada el Sr. LC.A.E i amb intervenció del Ministeri Fiscal, ha recaigut un Aute de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en data 30-11-2021, quina part dispositiva diu així:

' Decideix:

Desestimem per pèrdua sobrevinguda d' objecte el recurs interposat per la representació processal de la Sra. Magdalena Esteve Estefanell contra l' Aute...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR