Edicte del TSJC del 25-1-2024 per notificar una resolució al Sr. Haciane Samy Charif.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_01_25_15_20_05

Edicte del TSJC del 25-1-2024 per notificar una resolució al Sr. Haciane Samy Charif.

Sra. Carme Obiols Salom, Secretària Judicial del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,

Faig saber

Que en data 18-1-2024 ha recaigut un aute, en el marc del recurs registrat sota el número TSJC 010/2023, interposat per la Sra. MAMR contra l’aute dictat pel Tribunal a quo en data 5-12-2022 essent part apel·lada el Sr. Haciane Samy Charif, quina part dispositiva diu literalment:

“Decideix:

Primer.- Estimar el recurs d’apel·lació articulat per la Sra. MAMR contra l’Aute 494/2022 de data 5-12-2022 que es revoca, retornant les actuacions a la Batllia per tal de que es fixi nova data per a la celebració del judici oral, prèvia convocatòria de les parts amb aquesta finalitat.

Segon.- No efectuar pronunciament respecte de les costes ocasionades en aquesta alçada.

Aquest aute és ferm i executiu.

Així, per aquest nostre aute, definitivament jutjant, ho manem i signem “

I a efectes de notificació al Sr. Haciane Samy Charif, es publica el present edicte a Andorra la Vella, el dia 25 de gener del 2024.

La Secretària Judicial
Carme Obiols Salom

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR