Edicte del TSJC del 28-7-2022 per notificar una sentència als Ignorats hereus de qui foren els Srs. Matilde Font Cabanes i Pere Vidal Turbias.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha28 Julio 2022
Número de Gaceta94
JF20220729_11_59_11

Edicte

Edicte del TSJC del 28-7-2022 per notificar una sentència als Ignorats hereus de qui foren els Srs. Matilde Font Cabanes i Pere Vidal Turbias.

Sr. Guillem Janer Moreno, Secretari Judicial de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d' Andorra.

Faig saber

Que en el marc del recurs d' apel·lació registrat sota el número de rotlle TSJC 395/2021, interposat per la Sra. RVF contra la sentència dictada en data 27-09-2021 pel Tribunal de Batlles de la secció civil, essent part apel·lada els Ignorats hereus de qui foren els Srs. Matilde Font Cabanes i Pere Vidal Turbias ha recaigut una Sentència del Tribunal Superior de Justícia en data 11-07-2022, que reproduïda en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Estimar el recurs d' apel·lació articulat per la representació processal de la Sra. RVF contra la Sentència 124/2021 de data 27-9-2021 que es revoca disposant en el seu lloc que procedeix declarar la ineficàcia del pacte sisè dels capítols matrimonials exclusivament en la part que fixa una modalitat distributària de l'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR