Edicte del TSJC del 28-7-2022 per notificar una providència al Sr. Mauro Ribeiro De Sousa.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha28 Julio 2022
Número de Gaceta94
SecciónAdministració de Justícia
JF20220729_11_49_46

Edicte

Edicte del TSJC del 28-7-2022 per notificar una providència al Sr. Mauro Ribeiro De Sousa.

Sr. Guillem Janer Moreno, Secretari Judicial de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d' Andorra,

Faig saber

Que en data 14-7-2022 s' ha dictat providència, en el marc del recurs registrat sota el número TSJC 392/2021, interposat per la Sra. NGO contra l' Aute dictat pel Tribunal Unipersonal de la Batllia en data 18-10-2021, essent part apel·lada el Sr. al Sr. Mauro Ribeiro De Sousa., amb intervenció del Ministeri Fiscal, la part dispositiva de la qual diu literalment:

' Acorda:

Primer.- Donar trasllat a les parts litigants de l' escrit d' al·legacions presentat pel Ministeri Fiscal en data 23 de febrer del 2022 i informar que el Sr. Mauro Ribeiro De Sousa no ha presentat cap escrit.

Segon.- Designar al Sr. Carles Cruz Moratones com a magistrat ponent del recurs d' apel·lació tot assenyalant la següent composició delTribunal:

President: Sr. Vincent Anière

Magistrats: Sr. Carles Cruz Mratones

Sr. Jaume Tor Porta

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició contra les providències i els autes no definitius que dicti el tribunal, davant el mateix tribunal que els ha...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR