Edicte del TSJC del 29-11-2021 per notificar una Providència als ignorats hereus de qui fou Francesc Josep Garcia Duat.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Fecha29 Noviembre 2021
Número de Gaceta129
JF20211130_13_52_00

Edicte

Edicte del TSJC del 29-11-2021 per notificar una Providència als ignorats hereus de qui fou Francesc Josep Garcia Duat.

Sra. Silvia Campi Areny, Secretària Judicial de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d' Andorra,

Faig saber

Que en el marc del recurs d' apel·lació registrat sota el número de rotlle TSJC-56/2020, interposat per la representació processal de la CPEET i de la Sra. ERM contra la resolució dictada en data 05-09-2019 pel Tribunal de Batlles de la secció civil, s' ha dictat una Providència de data 26-11-2021, quina part dispositiva diu així:

' Acorda:

Atorgar un nou termini de 13 dies hàbils, a partir de l' endemà de la notificació de la present, a les representacions processals de les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR