Executio de la condemna civil

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Càrrec de l'autorJutge d'apel·lacions

L'execucio de la sentencia civil, Ès un capÌtol molt important de procÈs penal ja que atany tambÈ a la tutela dels interessos dels perjudicats pel delicte, el qual pot Èsser font d'obligacions civils, sempre que constitlleixi un acte il.licit civil.

Malgrat la unificaciÛ de tan heterogÈnies accions, en la Llei processal...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba