Edicte del 12-5-2005 per contractar dos monitors a jornada complerta i un monitor a mitja jornada, per l'esplai d'estiu adscrits a la Comissió d'Atenció Social.

 
EXTRACTO GRATUITO

Edicte

El Comú de Canillo, en la sessió de Junta de Govern del 12 de maig del 2005,

va acordar contractar dos (2) monitors eventuals a jornada complerta i un (1)

monitor a mitja jornada, per l'esplai d'estiu pel període de temps des del dia 1

de juliol fins el dia 9 de setembre del 2005 adscrits a la Comissió d'Atenció

Social.

Les característiques que es tindran en compte per a l'atribució de les

esmentades places són les següents:

Nacionalitat preferentment andorrana

Preferentment amb domicili a la Parròquia de Canillo

Ésser major de 18 anys

Es valorarà formació: INEF, EFPEM, monitor infantil de lleure, Tècnic

especialista en educació o equivalent, Tècnic auxiliar en educació o equivalent.

Es valorarà formació com a monitor de temps lliure infantil i de lleure.

Es valorarà experiència demostrable en activitats esportives infantils i de lleure.

Es valorarà títol en primers auxilis.

Es valorarà la iniciativa, la capacitat de treball de grup i el tracte amb els

infants.

Es valoraran referències professionals i personals.

Parlar i escriure correctament el català i coneixement d'altres idiomes.

Les persones interessades han d'adreçar una sol·licitud fent referència explícita

al lloc de treball d'eventual per monitor de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA