Ordinació de 10-10-2023 de suplement de crèdit.

Fecha de publicación12 Octubre 2023
Número de Gaceta125
SecciónOrdinacions
QCO_2023_10_12_13_48_01

Ordinació

Ordinació de 10-10-2023 de suplement de crèdit.

Vist l’informe emès per la intervenció delegada, on palesa la insuficiència de la partida destinada a les despeses derivades d’arrendaments Joventut i esports;

En mèrits a l’establert a l’article 80 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, el Consell de Comú en la seva sessió celebrada el 9 d’octubre de 2023 ha aprovat la següent:

Ordinació

Article únic

S’aprova un suplement de crèdit per un import total de 18.929,15 euros per augmentar la partida pressupostària 405-34200-2000 (Arrendaments terrenys Joventut).

Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant tresoreria.

Disposició final

Aquesta ordinació entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Canillo, 10 octubre de 2023

Francesc Camp Torres
El Cònsol major

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR