Ordinació del 22-6-2022 per la qual s' acorda modificar l' Ordinació tributària per a l' any 2022.

Fecha de publicación23 Junio 2022
Fecha22 Junio 2022
QEO20220622_08_35_23

Ordinació

Ordinació del 22-6-2022 per la qual s' acorda modificar l' Ordinació tributària per a l' any 2022.

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, Títol II, Capítol II, secció primera, article 5.1.

Vista la Llei 36/2021, del 3 de gener, de les finances comunals, Títol II, Capítol II, taxes, articles 19 i següents.

El Comú d' Encamp, en la sessió del Consell de Comú del dia 22 de juny del 2022, ha acordat la modificació de l' Ordinació tributària per a l' any 2022, publicada al BOPA amb data 2 de març del 2022, següent:

Ordinació de modificació

Article 1

Es modifica els punts 4 i 5 de l' article 22 que detallen la taxa per la utilització de l' abocador de terres inertes comunal, fixant un únic preu per tona que queden redactats com segueix:

' Article 22. Abocador comunal de terres inertes

[& ]

4. Tipus de gravamen

L' import d' aquesta taxa queda fixat en 4,20 euros per tona de terra inerta abocada.

5. Quota tributària

És l' import resultant de multiplicar la tarifa de 4,20 euros per les tones de terres inertes abocades.

[& ]'

Disposició transitòria

L' import de la taxa per la utilització de l' abocador de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR