Ordre ministerial del 24-5-2023 per la qual es delega la signatura dels actes administratius que són competència de la Secretaria d' Estat de Joventut i Esports en el Sr. Alain Cabanes Galian.

Fecha de publicación25 Mayo 2023
Fecha24 Mayo 2023
Número de Gaceta69
SecciónGovern
GD20230524_14_50_02

Ordre ministerial

Ordre ministerial del 24-5-2023 per la qual es delega la signatura dels actes administratius que són competència de la Secretaria d' Estat de Joventut i Esports en el Sr. Alain Cabanes Galian.

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vist l' article 35 del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, i les successives modificacions.

Vist el Decret 221/2023, del 17 de maig del 2023, pel qual es fa públic el nomenament del Sr. Alain Cabanes Galian com a secretari d' Estat de Joventut i Esports

Atesa la necessitat d' alleugerir al màxim les gestions administratives;

La ministra de Cultura, Joventut i Esports en virtut de les competències que té legalment atribuïdes,

Decideix

Delegar en el secretari d' Estat de Joventut i Esports, Sr. Alain Cabanes Galian, la signatura dels actes administratius que són competència de la Secretaria d' Estat de Joventut i Esports, que es detallen a continuació:

1. Resolució de sol·licituds.

2. Incoació dels expedients sancionadors i la seva resolució.

3. Contractes administratius i d' arrendaments.

4. Informes

5. Documents d' autorització de despesa, compromís i liquidació de les obligacions econòmiques contretes pel Departament de Joventut i Esports.

6. Gestions de moviments de crèdits pressupostaris.

7. Certificats relatius a dades que consten al...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR