Ordre ministerial del 24-5-2023 per la qual es delega de forma indistinta la signatura dels actes administratius del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

Fecha de publicación25 Mayo 2023
Fecha24 Mayo 2023
Número de Gaceta69
SecciónGovern
GD20230524_14_46_08

Ordre ministerial

Ordre ministerial del 24-5-2023 per la qual es delega de forma indistinta la signatura dels actes administratius del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vist l' article 35 del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, i les successives modificacions;

Vist el Decret 235/2023, del 24-5-2023, de ratificació dels nomenaments dels directors del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports;

Atesa la necessitat d' alleugerir al màxim les gestions administratives;

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, en virtut de les competències que té legalment atribuïdes,

Decideix

Delegar de forma indistinta en la directora del Departament de Promoció Cultural, Sra. Montserrat Planelles Agramunt; en el director del Departament de Política Lingüística, Sr. Joan Sans Urgell, i en la directora del Departament de Patrimoni Cultural, Sra. Isabel de la Parte Cano, la signatura dels actes administratius que són competència dels departaments de Promoció Cultural, de Política Lingüística i de Patrimoni Cultural que es detallen a continuació:

1. Resolució de sol·licituds.

2. Incoacions i resolucions dels expedients sancionadors.

3. Contractes públics.

4. Documents d' autorització de despesa, compromís i liquidació de les obligacions econòmiques contretes pels departaments indicats.

5...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR