Ordre ministerial del 29-3-2023 relativa a la presentació de la declaració censal per acollir-se a l' opció de devolució al termini de cada període de liquidació.

Fecha de publicación31 Marzo 2023
Fecha29 Marzo 2023
Número de Gaceta45
SecciónGovern
GD20230330_10_28_55

Ordre ministerial

Ordre ministerial del 29-3-2023 relativa a la presentació de la declaració censal per acollir-se a l' opció de devolució al termini de cada període de liquidació.

Vista la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d' altres normes tributàries i duaneres;

Vist el Decret del 2-7-2014 pel qual s' aprova el Reglament de l' impost general indirecte;

Vist el Decret 134/2023, del 29-3-2023, pel qual s' aprova la modificació del Reglament de l' impost general indirecte;

El ministre de Finances i portaveu en funcions

Disposa

Primer

S' aprova el formulari 001-O-Declaració censal-Devolucions al termini de cada període de liquidació de l' IGI.

Segon

La presentació del formulari 001-O és obligatòria de forma telemàtica.

Disposició final

Aquesta ordre ministerial entra en vigor l' endemà de ser publicada al Butlletí...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR