Paraules de presentació

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions

Andorra Histórica i Literaria

, inclou com a número 12 de la Seva Col.lecció, un nou volum sobre el Dret andorra. Aquest tractat és obra del nostre conegut magistrat Antoni Sabater i Tomás, Magnífic Jutge d'Apel.lacions del Principat.

Ja a l'any 1984, la nostra Col.lecció va publicar altre estudi monográfic del mateix autor sobre qüestions de Dret públic, privat i processal andorra: «Dret Civil d'Andorra».

Avui, acollim a les nostres pagines un treball dedicat a l'estudi historie de l'organització dels organs jurisdiccionals en qüestions penals, al Dret Penal Substantiu, al procediment penal, al nou Codi de Procediment Penal de l'any 1989 i finalment a la recopilació de normativa i jurisprudencia diversa de carácter penal i processal.

L'important tasca de l'autor com a legislaciór, jutge i fiscal, queda complementada per una llarga i acurada tasca dedicada a la preparació de tractats jurídics publicats en una extensa obra escrita, enriquida a través dels anys per centenars de conferencies que han deixat el seu testimoni jurídic arreu del món.

Reconeguda és internacionalment l'activitat de l'autor en el camp de la perillositat social, com a jutjador i com a doctrinan. Promotor de la llei sobre perillositat i rehabilitació social espanyola, fins a meréixer el títol de «pare de la rehabilitació», atorgat pel professor de la Universitat de Genova, Filippo Grammatica. Fou designat per a representar Espanya en el Tercer Congrés de les Nacions Unides sobre Prevenció del Delicte i tractament de delinqüent (Estocolm, 1965), per a pronunciar la conferencia inaugural de les Jornades Internacionals de Criminologia (Mendoza, 1969) i del V Congrés Penitencian latinoamericá (Maracaibo, 1970). Fou convidat a donar conferencies a la Universitat Católica de Valparaiso, a la Corte Suprema de Santiago i a la Facultat de Ciéncies de Xile...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR