Avís de l' 1-4-2021 pel qual es fa públic el nomenament definitiu d' una treballadora pública de caràcter indefinit que ha conclòs el període de prova.

Data de publicació07 Abr 2021
GN20210331_08_49_52

Avís

Avís de l' 1-4-2021 pel qual es fa públic el nomenament definitiu d' una treballadora pública de caràcter indefinit que ha conclòs el període de prova.

Vista la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i especialment els articles 47 i 48;

Vist l' acord de Govern del 30 de setembre del 2020 mitjançant el qual es va nomenar treballadora pública indefinida en període de prova la persona següent:

" Sra. Maria del Carmen Perez Barbero

Vist el comunicat del superior jeràrquic del departament en el qual està adscrit la treballadora pública de caràcter indefinit esmentada anteriorment, en què s' exposa que ha conclòs satisfactòriament el període de prova;

La secretària d' Estat de Funció Pública fa públic el nomenament definitiu de la treballadora pública de caràcter indefinit següent:

" Sra...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba