Decret del 14-7-2022 pel qual es nomena al Sr. Joan Manel Abril Campoy com a magistrat del Tribunal Constitucional del Principat d' Andorra.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha14 Julio 2022
Número de Gaceta94
CGN20220727_09_16_05

Decret

Decret del 14-7-2022 pel qual es nomena al Sr. Joan Manel Abril Campoy com a magistrat del Tribunal Constitucional del Principat d' Andorra.

Atès que el Consell General, en la seva sessió del dia 14 de juliol del 2022, ha procedit a la designació d' un magistrat del Tribunal Constitucional en els termes següents:

' D' acord amb les previsions de l' article 96.1 de la Constitució, de l' article 10 del Títol II de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, i de l' article 84 del Reglament del Consell General, ha designat, amb efectes a comptar del dia 21 d' agost del 2022, al Sr. Joan Manel Abril Campoy com a magistrat del Tribunal Constitucional.'

Casa de la Vall, 14 de juliol del 2022

Roser Su'é Pascuet
Síndica General

Nosaltres els Coprínceps, d' acord amb el que disposa l' article 45.1.f) de la Constitució i l' article 10.4 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, el nomenem i ordenem la publicació d' aquest nomenament en el Butlletí Oficial del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR