Edicte de l' 1-8-2022 pel qual s' acorda deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets dels Srs. Sergio Paulo Ferreira Araujo i Susana Pascual Silvosa.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha01 Agosto 2022
Número de Gaceta94
SecciónSaig
SAIGF20220801_09_07_09

Edicte

Edicte de l' 1-8-2022 pel qual s' acorda deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets dels Srs. Sergio Paulo Ferreira Araujo i Susana Pascual Silvosa.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i per la Llei 20/2022, de 9 de juny.

A sol·licitud de la Sra. Anna Maria Jordana Mallol.

Actuant en execució de:

La Sentència dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 15 de juny del 2016, en el marc de la causa tramitada pel procediment d' Arrendaments Urbans: 3000472/2014, i de l' Aute d' execució dictat el 18 de novembre del 2016, en el marc de la causa: 9000903/2016, esdevingut ferm i executiu segons acredita el Certificat emès el 19 de gener del 2017.

Faig saber

Que, l' 1 d' agost del 2022, mitjançant aquest edicte,

Acordo aixecar i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR