Ordre ministerial del 27-3-2024 per la qual es modifica el full 300-L del formulari 300 de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Fecha de publicación28 Marzo 2024
Número de Gaceta39
GD_2024_03_27_12_22_19

Ordre ministerial del 27-3-2024 per la qual es modifica el full 300-L del formulari 300 de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Exposició de motius

Vista la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques;

Vista la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres;

Vist el Decret 596/2023, del 29 de desembre del 2023, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques;

Atesa la modificació legislativa que introdueix una reducció a la base de tributació pels ingressos provinents de contractes d’arrendaments d’habitatges situats al Principat d’Andorra;

El ministre de Finances

Disposa

Modificar el full 300-L del formulari 300, “Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Full de liquidació”, que s’annexa a aquesta ordre.

Disposició final

Aquesta ordre ministerial entra en vigor l’1 d’abril del 2024.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 27 de març del 2024

Ramon Lladós Bernaus
Ministre de Finances

2760.png
2766.png

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR