Edicte del 7-6-2021 pel qual es notifica que s'ha dictat resolució en virtut del recurs administratiu interposat per la societat El Derbi, SL representada pel Sr. Darin P. Gravenstein.

Fecha de publicación09 Jun 2021
GF20210607_11_45_50

Edicte

Edicte del 7-6-2021 pel qual es notifica que s' ha dictat resolució en virtut del recurs administratiu interposat per la societat El Derbi, SL representada pel Sr. Darin P. Gravenstein.

Es comunica que la Comissió Tècnica Tributària, el 3 de maig del 2021, va dictar resolució, número 311146/2021, en referència al recurs administratiu presentat per la societat El Derbi, SL representada pel Sr. Darin P. Gravenstein, en data 28 de gener del 2021 i, enregistrat amb el número 9.269.402, la qual acorda el següent:

' Declarar la caducitat i l' arxiu del recurs núm. 9.269.402 interposat per la societat El Derbi, SL representada pel Sr. Darin P. Gravenstein, en el qual sol·licitava l' anul·lació d' un deute tributari derivat de l' impost general indirecte' .

Aquesta resolució esgota la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l' article 14 de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, i d' acord amb l' article 17 de la mateixa Llei, l' article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia i la disposició final primera de la Llei 45/2014, que modifica l' article 36 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba