Edicte de 10-3-2023 pel qual es notifica l' acord de deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern, Cos de Policia.

Fecha de publicación15 Marzo 2023
Fecha10 Marzo 2023
Número de Gaceta37
SecciónSaig
SAIGF20230310_11_48_44

Edicte

Edicte de 10-3-2023 pel qual es notifica l' acord de deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern, Cos de Policia.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 del 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, i per la Llei 20/2022 del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014 del saig.

A sol·licitud de M.I. Govern, Cos de Policia, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

En execució de les sancions imposades pel Cos de Policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber:

Que, el 10 de març del 2023, mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 de 18 de 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, i per la Llei 20/2022 del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014 del saig, notifico que he acordat

Deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de les persones que es relacionen a continuació, per haver-se consignat dit import prop del meu despatx professional, bé voluntàriament, bé per mitjà de l' embargament en entitats de crèdit o dipòsit o bé per mitjà de l' aplicació del producte de l' alienació dels béns i drets embargats:

Identificació de la persona embargada

Import objecte d' embargament*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió de l' acord d' embargament que queda sense efecte

Núm. expedient saig

Vaz Martins, Antonio Manuel

88,02 '

242449

23/2/2023

EX-AD/23-000078-G

Santin Escaler, Sergi

64,12 '

598963

23/2/2023

EX-AD/23-000483-G

Pose Calleros, Rosario Silvana

123,66 '

220146

1/7/2019

EX-AD/19-003962-G

Perales Oliver, Eduardo

64,12 '

597394

24/11/2022

EX-AD/22-007340-G

Ruiz Lazaro, Eduard

37,37 '

565711

28/10/2019

EX-AD/19-010531-G

Ruiz Lazaro, Eduard

37,37 '

565713

28/10/2019

EX-AD/19-010530-G

Ruiz Pintor, Blanca Maria

41,55 '

591567

7/4/2022

EX-AD/21-008679-G

Ruiz Pintor, Blanca Maria

64,12 '

591574

7/4/2022

EX-AD/21-008672-G

Ruiz Pintor, Blanca Maria

41,55 '

591571

7/4/2022

EX-AD/21-008675-G

Ruiz Pintor, Blanca Maria

41,55 '

592806

12/5/2022

EX-AD/21-008859-G

Ruiz Pintor, Blanca Maria

41,55 '

592807

12/5/2022

EX-AD/21-008858-G

Pichel Arias, Marc

64,12 '

597738

3/1/2023

EX-AD/22-011594-G

Pichel Arias, Marc

127,84 '

251812

3/1/2023

EX-AD/22-011595-G

Pintura i Decoració Manel, SL

59,94 '

597984

3/1/2023

EX-AD/22-011593-G

Toussaint Arana, Sara

41,55 '

598028

29/12/2022

EX-AD/22-011541-G

Sanchez Jimenez, Sebastian

405,98 '

401898

22/12/2022

EX-AD/22-011565-G

Ribeiro de Sousa, Jose Avelino

64,12 '

597995

15/12/2022

EX-AD/22-011583-G

Sanchez Jimenez, Gilbert

41,55 '

579046

27/8/2020

EX-AD/20-005044-G

Sanchez Jimenez, Gilbert

64,12 '

598006

29/12/2022

EX-AD/22-011566-G

Sanvicente da Rocha, Lluis Manel

64,12 '

598012

12/1/2023

EX-AD/22-011554-G

Rivadulla Garcia, Alfonso

88,02 '

598000

29/12/2022

EX-AD/22-011577-G

Rivadulla Garcia, Alfonso

167,67 '

597998

3/1/2023

EX-AD/22-011578-G

Pereira, Jose Maria

41,55 '

597401

22/12/2022

EX-AD/22-007332-G

Soares Freitas, Pere Miquel

88,02 '

598017

3/1/2023

EX-AD/22-011549-G

Serra Peireto, Maria

64,12 '

597473

1/12/2022

EX-AD/22-007279-G

Roman Castro, Carlos Javier

41,55 '

597445

1/12/2022

EX-AD/22-007293-G

Pérez Tapias, Indaleci

41,55 '

597406

14/12/2022

EX-AD/22-007327-G

Rodrigues da Costa, Julio

34,91 '

251478

7/12/2022

EX-AD/22-007304-G

Rajadell Rojas, Ruben

64,12 '

597425

7/12/2022

EX-AD/22-007314-G

Vent del Nord, SL

64,12 '

597732

3/1/2023

EX-AD/22-011535-G

Pereira da Silva Ferreira, Carlos Felipe

41,55 '

586994

13/5/2021

EX-AD/21-000899-G

Pereira da Silva Ferreira, Carlos Felipe

41,55 '

581957

8/10/2020

EX-AD/20-006188-G

Pereira da Silva Ferreira, Carlos Felipe

41,55 '

581958

8/10/2020

EX-AD/20-006187-G

Pereira da Silva Ferreira, Carlos Felipe

64,12 '

587014

13/5/2021

EX-AD/21-000903-G

Pereira da Silva Ferreira, Carlos Felipe

41,55 '

587357

13/5/2021

EX-AD/21-000902-G

Pereira da Silva Ferreira, Carlos Felipe

88,02 '

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR