Edicte de 20-6-2022 pel qual es notifica l' acord de deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de diverses persones, en el marc d' execucions instades per l' Hble. Comú d' Encamp.

Fecha20 Junio 2022
Fecha de publicación22 Junio 2022
SAIGF20220620_11_53_29

EEdicte

Edicte de 20-6-2022 pel qual es notifica l' acord de deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de diverses persones, en el marc d' execucions instades per l' Hble. Comú d' Encamp.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 de 18 de 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil.

A sol·licitud de l' Hble. Comú d' Encamp, havent designat aquest despatx professional a efectes de notificació.

En execució de les resolucions administratives relatives a diversos impostos de la corporació: foc i lloc, propietat, taxa de comerç i industria, taxa del servei d' enllumenat públic, taxa del servei d' higiene pública, taxa d' aparcament horitzontal, sancions ' entre d' altres - corresponents a diferents períodes i que es relacionen i es detallen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber

Que, el 20 de juny del 2022, mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, notifico que he acordat

Deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de les persones que es relacionen a continuació:

Identificació de la persona embargada

Import objecte d' embargament

Identificació de l' acte administratiu que s' ha executat

Data d' emissió de l' acord d' embargament que queda sense efecte

Núm. expedient saig

Pereira de Sousa, Lucas

127,84 '

1022897-1027546

27/12/2019

EX-AD/19-009902-G

Pajares Gordo, Laura

28,37 '

1038519

19/11/2020

EX-AD/20-002889-G

Planxisteria Delfim Marcos, SLU

49,18 '

1160340-1160555

28/4/2022

EX-AD/22-001125-G

Royo Roig, Ismael

88,02 '

1179919

24/3/2022

EX-AD/21-008992-G

Sarmento Padua, Liliana Sofia

28,77 '

1196547

13/4/2022

EX-AD/21-008969-G

Rufo Rocatti, Borja

48,19 '

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR