Edicte de 21-11-2022 pel qual es notifica l' acord de deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de diverses persones que figuren detallades en la relació, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern, Cos de Policia.

Fecha de publicación23 Noviembre 2022
Fecha21 Noviembre 2022
Número de Gaceta137
SAIGF20221121_11_55_42

Edicte

Edicte de 21-11-2022 pel qual es notifica l' acord de deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de diverses persones que figuren detallades en la relació, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern, Cos de Policia.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 del 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, i per la Llei 20/2022 del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014 del saig.

A sol·licitud de M.I. Govern, Cos de Policia, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

En execució de les sancions imposades pel Cos de Policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber:

Que, el 21 de novembre del 2022, mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 de 18 de 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, i per la Llei 20/2022 del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014 del saig, notifico que he acordat

Deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de les persones que es relacionen a continuació, per haver-se consignat dit import prop del meu despatx professional, bé voluntàriament, bé per mitjà de l' embargament en entitats de crèdit o dipòsit o bé per mitjà de l' aplicació del producte de l' alienació dels béns i drets embargats:

Identificació de la persona embargada

Import objecte d' embargament*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió de l' acord d' embargament que queda sense efecte

Núm. expedient saig

Silverio Pinto, Victor

64,12 '

596803

13/7/2022

EX-AD/22-004566-G

Pérez Enrech, Maria del Carmen

41,55 '

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR