Edicte de 22-5-2023 pel qual es convoca la segona pública subhasta del domini útil d' unes unitats immobiliàries situades a l' edifici ' Grizzli' , situat a la parròquia d' Encamp al poble del Pas de la Casa.

Fecha de publicación24 Mayo 2023
Fecha22 Mayo 2023
Número de Gaceta68
SecciónSaig
SAIGS20230522_11_17_13

Edicte

Edicte de 22-5-2023 pel qual es convoca la segona pública subhasta del domini útil d' unes unitats immobiliàries situades a l' edifici ' Grizzli' , situat a la parròquia d' Encamp al poble del Pas de la Casa.

Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 del 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, i per la Llei 20/2022 del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014 del saig.

A sol·licitud de:

La societat Pleyade 21, SL, subrogada en nom de Vallbanc, SA i alhora subrogada en nom de Banca Privada d' Andorra, SA, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Faig saber que, obrant en execució l' Aute d' arxiu dictat per l' Hble. Batlle Sra. Immaculada Rodríguez Díaz, en data 26 d' octubre del 2022, en el marc de la causa Executòries antigues 4100570/2010, he acordat l' alienació i venda en segona pública subhasta de les següents unitats immobiliàries, d' acord amb el detall i condicions següents:

Descripció del bé;

1.- Tipologia, situació i dades urbanístiques.

El domini útil de l' apartament número 211, situat a la segona planta, formant part de l' edifici ' Grizzli' a l' avinguda d' Encamp, núm.- 28, del poble del Pas de la Casa, al terme de la parròquia d' Encamp.

El planejament aplicable del bé en qüestió és el Pla d' Ordenació i Urbanisme Parroquial d' Encamp vigent, el terreny sobre el qual es basteix l' edifici que conté la finca immoble a la que fa referència la sol·licitud d' informació es troba situada en sòl urbà consolidat, en Zona Urbana del Pas de la Casa (Clau ZP) i Subzona 3 (Clau 3), d' acord amb el que disposa la fitxa urbanística de les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària (ORNS) de la unitat d' actuació Encamp.

Les persones interessades poden adreçar-se al meu despatx professional, on resta a la seva disposició la consulta del corresponent certificat urbanístic lliurat per l' Hble. Comú d' Encamp, així com del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR