Edicte de 23-1-2023 pel qual es notifica l' acord per deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de la Sra. Meritxell Soriano Martín i del Sr. Matías Ramírez Montserrat.

Fecha de publicación25 Enero 2023
Fecha23 Enero 2023
Número de Gaceta10
SecciónSaig
SAIGF20230123_12_00_46

Edicte

Edicte de 23-1-2023 pel qual es notifica l' acord per deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de la Sra. Meritxell Soriano Martín i del Sr. Matías Ramírez Montserrat.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 del 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, i per la Llei 20/2022 del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014 del saig.

A sol·licitud de la societat El Xiulet, SLU, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de les quantitats líquides fixades pel Sr. Guillem Janer Moreno Secretari Judicial a l' Acord de taxació de costes de data 18 de juliol del 2022, dictat en el marc de la causa TSJC-0000061/2022, esdevingut ferm en virtut del certificat de fermes emès pel M.I. Tribunal Superior de Justícia en data 18 de juliol del 2022 en el marc de la mateixa causa.

Faig saber:

Que, el 23 de gener de 2023 mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny, notifico que he acordat

Deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de la Sra. Meritxell Soriano Martín i del Sr. Matías Ramírez Montserrat, en execució de l' expedient número EX-CV/22-009176-G, per un import de cinc mil trenta-quatre euros amb dos cèntims (5.034,02-' )*, en concepte de principal, interessos i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR