Edicte de 9-5-2022 pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets de diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern, Cos de Policia.

Número de Gaceta58
SAIGF20220509_11_47_05

Edicte

Edicte de 9-5-2022 pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets de diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern, Cos de Policia.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 de 18 de 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil.

A sol·licitud de M.I Govern d' Andorra, Cos de Policia, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de les sancions imposades pel Cos de Policia per la comissió de diferents infraccions que es relacionen i detallen en el llistat que es publica a continuació.

I, atenent el fet què, en el termini concedit a l' efecte, no han satisfet respectivament els imports íntegres establerts en els respectius acords d' embargament del saig; en mèrits del què preveu l' article 39 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril,

Faig saber

Que el 9 de maig del 2022, mitjançant aquest edicte, notifico que he acordat

L' embargament sobre els béns i drets de les persones físiques i/o jurídiques que es relacionen a continuació:

Identificació de la persona embargada

Import objecte d' embargament*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data d' emissió de l' acord d' embargament

Núm. expedient saig

Rodriguez Machado, Maria Eva

41,55 '

La sanció núm. 591552, imposada en data 10 de febrer de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 8 de juny de 2020.

13/4/2022

EX-AD/21-008698-G

Rodriguez Gonzalez, Sonia Carmen

41,55 '

La sanció núm. 591551, imposada en data 23 de febrer de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 8 de juny de 2020.

13/4/2022

EX-AD/21-008699-G

Rodríguez Casal, Isabel

64,12 '

La sanció núm. 591548, imposada en data 9 de gener de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 8 de juny de 2020.

13/4/2022

EX-AD/21-008702-G

Rodríguez Barceló, Rayco

41,55 '

La sanció núm. 591545, imposada en data 12 de febrer de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 8 de juny de 2020.

13/4/2022

EX-AD/21-008703-G

Rodríguez Barceló, Rayco

41,55 '

La sanció núm. 591544, imposada en data 7 de febrer de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 8 de juny de 2020.

13/4/2022

EX-AD/21-008704-G

Romera Ternero, Mireia

41,55 '

La sanció núm. 591556, imposada en data 2 de febrer de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 8 de juny de 2020.

13/4/2022

EX-AD/21-008687-G

Romera Ternero, Mireia

64,12 '

La sanció núm. 591555, imposada en data 18 de gener de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 8 de juny de 2020.

13/4/2022

EX-AD/21-008688-G

Rodrigues Sanchez, David

41,55 '

La sanció núm. 591542, imposada en data 22 de febrer de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 8 de juny de 2020.

13/4/2022

EX-AD/21-008706-G

Rodrigues Fernandes, David-Alexandre

64,12 '

La sanció núm. 591539, imposada en data 12 de gener de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 8 de juny de 2020.

13/4/2022

EX-AD/21-008708-G

Rofes Cortes, Marc

64,12 '

La sanció núm. 591905, imposada en data 19 de març de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 8 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR