La llei Penal

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions
 1. Llei penal en l'espai

 1. Generalitats

  La Sobirania de l'Estat, dona lloc a no poder estendre la seva llei penal més enllá del seu territori, pero una serie de principis (territorialitat, personalitat, defensa i justicia mundial, extradició i dret d'asil), s'interrelacionen quan es tracta de fixar l'abast de la llei penal.

  L'article 2 de la Llei de Procediment Penal, tan sols contempla tres principis: el de la territorialitat, el principi personal i el de defensa o protecció, pero és evident que si es plantegessin qualsevol dels altres supósits que a continuació s'analitzen, haurien d'esser resolts d'acord amb els postulats internacionals i doctrináis que s'exposaran.

 2. Principi de Territorialitat

  El Tribunal de Corts coneixerá segons l'article 2on. esmentat, de totes les causes pels delictes comesos en qualsevol part del territori andorra, tant si el fet s'ha comes per andorrans com per estrangers.

  Es recolza aquest principi, en qué el lloc on s'ha realitzat l'acte punible, és el que pot jutjar-lo millor, per les proves que té al seu abast.

  D'acord amb el principi de qué es tracta, resolgué el Tribunal de Corts, en la sentencia del 23 de Maig del 1985, en un cas en el qual la processada que vivia en un apartament que compartía amb una altra persona, agafá d'aquesta diversos objectes (joies, radio, máquina de fotografiar, etc, etc.) i amb possessió dels quals marxá del Principat en companyia del seu marit. Aquest no tingué coneixement dels fets realitzats per la seva esposa, fins que arribaren al país de llur nacionalitat pero vengué els objectes, malgrat conéixer la procedencia il.lícita dels mateixos. El Ministeri Fiscal retirá l'acusació contra l'espós de l'encausada que fou condemnada pel Tribunal de Corts, pero no així el referit marit, per estimar-se que la venda realitzada per aquest s'havia comes fora d'Andorra(1)(2). Si no es poden jutjar a Andorra conductes delictives comencades fora del seu territori, si es podrá fer-ho respecte dels delictes que s'hagin començat a cometre en el país, malgrat s'hagin consumat o frustrat fora.

  Per territori andorra s'entén l'espai sobre la térra ferma i sobre els avions que es trobin o sobrevolin el territori andorra, en virtut del conveni de Chicago del 7 de Desembre del 1944, que accepta la teoria de la sobirania estatal «usque ad sidera», que considera que el límit d'aquesta sobirania, és el límit de «l'atmosfera», quan acaba aquesta, acaba la sobirania.

  Segons el Conveni de Tokio del 14 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR